Bevilgninger 2019-20

Publisert av Terje Aas Nygård den 19.11.20. Oppdatert 23.11.20.

Tabellen nedenfor viser fordelingen:

Støtte 2019-20 

Støtte lokalt 

Støtte nasjonalt 

Støtte internasj. 

Julebord pensjonister 

14 065 

  

  

Mitt valg 

3 500 

  

  

Sammenplanting til Kleive og Skåla omsorgsenter 

2 000 

  

  

Støtte tomrommet fritidsklubb 

15 000 

  

  

Støtte FLL og elevbedrift 

3 000 

  

  

Støtte Kleive Vel 

1 000 

  

  

Støtte Hjelset-Kleive Fotball 

4 800 

  

  

Støtte Lions lokale 

6000 

  

  

Støtte lokalt blomster til sykehjemmene 

1 695 

  

  

Støtte SFO 

2 000 

  

  

Støtte hjelpesendinger 

  

5000 

  

Støtte Lions Tulipanfond 

  

7 200 

  

Campaign 100 

  

  

50 000 

 

53 060 

12 200 

50000