Klubben bevilger 10 000 kr til Kleive barnehage

Klubben bevilger 10 000 kr til Kleive barnehage

Publisert av Terje Aas Nygård den 11.11.20. Oppdatert 07.01.21.

Etter en stadig positiv økning i behov for antall barnehageplasser ved Kleive oppvekstsenter har det fra høsten 2020 av endelig blitt utført en økning i arealene til Kleive barnehage. Det er opprettet en ny avdeling, som ligger i lokalene til Kleive skytterlag i underetasjen på Kleive oppvekstsenter. Der har også Lions hatt sine møter. Disse flyttes nå til loftet på Grendahuset. 

I den anledning ønsker Lions å bidra til at den nye avdelingen også kan inneholde det som behøves av leker og utstyr til aktiviteter, samt at uteområdet blir kjekt å bruke for alle barna i fellesskap. 

Du kan lese mer om Kleive barnehage her...