Støtte lokalt

Støtte lokalt

Klubben største aktivitet er matkjøring til eldre. Av overskuddet gis støtte lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Året 2020-21 har hatt fokus på lokale aktiviteter.

Les mer

LC Molde/Fannefjord     -  Lions: molde-fannefjord.lions.no  -  Lokalt: www.lc.molde.fannefjord.no   -  E-post: molde.fannefjord@lions.no